Co nieco o historii…

Wspomnienia, zdjęcia, informacje

Partenon w Atenach

Co nieco o historii…

Grecja to państwo położone w południowo-wschodniej części Europy cechujące się położeniem terytorialnym albowiem państwo to dzielimy na część położoną na kontynencie oraz liczne wyspy rozsiane na Morzu Egejskim oraz Jońskim. Ze względu na bogatą historię i wielkie zasługi w rozwoju całego kontynentu starożytna Grecja uchodzi za kolebkę cywilizacji. To tam narodziła się demokracja, różne nurty filozoficzne, podstawy cywilizacji zachodu, sztuka oraz podstawowe twierdzenia naukowe.

Starożytna Grecja kolebką cywilizacji

Historia i kultura Grecji została przekazana Europie przez Rzymian. Na przestrzeni wieków czerpano i stosowano się do wiedzy przekazanej przez starożytnych Greków. Do tej pory zastosowanie mają ustroje państwa, filozofie i kultura, który swój początek miała w epoce brązu. W starożytnej Grecji początek miały dwie wysoko rozwinięte kultury: mykeńska i minojska.

Kultura minojska, która była prekursorką, miała swój początek na Krecie i tam była mocno rozwinięta. Na Krecie pozostało wiele malowideł świadczących o świetności kultury, szczególnie poleca się zwiedzić pałac w Knossos, z którym związany jest mit o Minotaurze. Pałac sam w sobie jest główną pozostałością po kulturze minojskiej i świadectwem pierwotnej architektury.

Kultura mykeńska kojarzy się z miastem Myken, położonym na Peloponezie. To tam narodziła się mitologia oraz kultywowana była kultura mykeńska wzorowana na minojskiej. Charakterystycznym elementem kultury mykeńskiej są zamki, otoczone wielkimi głazami, a najważniejszym zabytkiem Myken-Lwia Brama. Pod koniec epoki brązu doszło do załamania się kultur minojskiej i mykeńskiej, w historii Grecji okres ten nazywany jest ciemnymi wiekami. W tym okresie powstały miasta-państwa zwane polis, a sam okres historia Grecji określa jako archaiczny. Głównymi polis były Ateny, Teby, Sparta i Korynt. W Atenach do tej pory możemy podziwiać historyczne zabytki związane z ich rozwojem. Kolejno nastąpił okres klasyczny, który stanowił szczyt rozwoju cywilizacji greckiej. Imperium greckie zostało podbite w połowie IV w p.n.e przez Aleksandra Wielkiego, który rozprzestrzenił wpływy kultury greckiej na tereny Azji, a wraz z nim do starożytnej Grecji zawitał okres hellenistyczny. Po kilkuset latach na przestrzeni II i I w p.n.e Grecja została podbita przez imperium rzymskie.

Ciekawe…

Starożytna Grecja potrafi zaskoczyć, nie tylko ze względu na przepiękną i bogatą historię czy kulturę wartą naśladowania. Każdy wie, że tragedia i komedia powstały w Grecji, jednak nie każdy jest świadom, że tragedia była uroczystością boga wina – Dionizosa, komedia z kolei zawsze opowiadała historię spraw przyziemnych. Ponadto język grecki to najstarszy język na świecie posiadający najwięcej słów, a powiedzenie „na zdrowie” wywodzi się ze starożytnej Grecji gdzie gospodarz zawsze upijał pierwszy łyk napoju, aby sprawdzić, czy wino nie jest zatrute.